پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی

پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی

رضایت شغلی
ساختار سازمانی
رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی
پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی
پیشینه پژوهشهای رضایت شغلی
ارائه مدل مفهومی برای رابطه بین ساختار سازمانی و رضایت شغلی
دانلود پایان نامه رشته مدیریت

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی

 

 

 

 

مقدمه

ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاكم بر مشاغل، سیستم‌ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه‌هایی است كه برای نیل به هدف تلاش می‌كنند (بارنی و همکاران 1992؛ به نقل از الوانی 1377). آن مجموعه راه‌هایی است كه كار را به وظایف مشخص تقسیم می‌كند و هماهنگی میان آنها را فراهم می‌كند (میتزبرگ 1972، به نقل از الوانی 1377). ساختار، توزیع قدرت در سازمان را نشان می‌دهد و صرفاً یك ساز و كار هماهنگی نیست بلكه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

 

ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات دلالت دارد. و روابط گزارش‌دهی، كانال‌های ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم‌گیری را روشن می‌سازد (هانگر و همکاران 1991، به نقل از اعرابی 1384). بوسیله ساختار سازمانی عملیات و فعالیت‌های داخل سازمان، آرایش می‌یابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص می‌شود. ساختار به مدیران نشان می‌دهد كه مسئول سرپرستی چه كسانی هستند و به كاركنان، مدیرانی را می‌شناساند كه از آنها آموزش و دستور می‌گیرند. كمك به جریان اطلاعات نیز از تسهیلاتی است كه ساختار برای سازمان فراهم می‌كند. ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل تصمیم‌گیری، واكنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین اركان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت‌های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است (اعرابی 1382). 

 

اگر چه مفهوم ساختار سازمانی یك حقیقت است و بر هر كسی در سازمان اثر می‌گذارد و همه به نوعی با آن سروكار دارند، ولی كم و بیش مفهومی انتزاعی است. سنگ زیرین ساختار، نقش‌های افراد در سازمان و الگوی روابط میان نقش‌ها، ساختار سازمانی را شكل می‌دهد، بنابراین ساختار را می‌توان انتظارات موجود از هر نقش و ارتباط میان آنها دانست. این نقش‌ها اغلب بوسیله شرح پست‌ها و شرح شغل‌ها و اسناد مكتوب كه حوزه مسئولیت و دامنه فعالیت هر شغل را مشخص می‌كنند، جنبه قانونی می‌یابد (رابینز، ترجمه الوانی و همکاران 1376). 

بین ساختار سازمانی و نمودار سازمانی تمایز قایل می‌شوند. ساختار سازمانی كه مفهوم كلی‌تری هست، بوسیله نمودار سازمانی نشان داده می‌شود.

 

 در نمودار سازمانی؛ روابط اختیار، كانال‌های ارتباط رسمی و گروه‌های كاری رسمی و خطوط رسمی پاسخگویی نمایان است. بنابراین می‌توان گفت ساختار آیینه تمام نمای قواعد، مقررات، رویه ها، استانداردها، جایگاه تصمیم گیری، نحوه ارتباطات، تفكیك بخش‌ها مشاغل و تلفیق آنها و سلسله مراتب اختیارات است. مفهوم نسبتاً ساده و ملموس از ساختار به شكل نمودار سازمانی، نمایان می‌شود كه یك نماد قابل رؤیت از كل فعالیت ها، شیوه‌های ارتباطی و فرآیندهای سازمانی است. پس می‌توان این گونه استدلال كرد كه نمودار سازمانی، تلخیص و تجریدی از واقعیت ساختار سازمانی است (هودگ و همکاران 1991، به نقل از اعرابی 1382). 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

ساختار سازمانی

رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی

 

 

 

 

فهرست مطالب

1- مقدمه 3

 

بخش اول: ساختار سازمانی 3

1- ابعاد ساختار سازمانی 4

1-1- پیچیدگی 5

1-1-1- تفكیك افقی 6

1-1- تفكیك عمودی 6

1-1-3- تفكیك جغرافیایی 6

1- رسمیت 6

1-3- تمركز 7

ارتباط تمرکز، پیچدگی ورسمیت 8

1- تمرکز و پیچیدگی 8

تمرکز و رسمیت 9

3- تعیین كننده‌های ساختار 10

3-1- استراتژی 10

3- اندازه سازمان 11

3-3- تكنولوژی 11

3-4- محیط 12

3-5- قدرت- كنترل 13

4- انواع ساختارهای سازمانی 13

5- سازمان‌های مکانیکی و ارگانیکی 15

6- دو عنصر كلیدی ساختار تفكیك و تلفیق 17

7- ساختارهای سنتی 19

7-1- سازمان‌های شبکهای 21

7- سازمان‌های ستاره‌ای شکل یا خوشه ستاره‌ای 22

7-3- سازمان‌های تارعنکبوتی 22

7-4- سازمان‌های پارندی 22

7-5- سازمان مجازی 23

7-6- سازمان‌های تخیلی 24

7-7- سازمان‌های خوشه‌ای 24

 

3- بخش دوم: رضایت شغلی 24

3-1- رضایت شغلى 24

3- ابعاد رضایت شغلی 26

3-3- ریشه و سرچشمه رضایت شغلی 26

3-4- ماهیت رضایت شغلی 27

3-5- فواید بررسی رضایت شغلی 27

3-6- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 28

3-7- آثار وجود رضایت شغلى 32

الف رضایت و ترك خدمت 32

ب رضایت از شغل و غیبت از كار 33

ج رضایت و عملكرد 33

د تأثیر رضایت شغلى بر سازمان 34

3-8- روش‌هاى ارزیابى رضایت شغلى 34

3-8-1- مقیاس‌هاى درجه بندى گزارش شخصى 34

3-8- رویدادهاى حساس (پیشامدهاى بُحرانى) 35

3-8-3- رفتارهاى آشكار 36

3-8-4- گرایش‌هاى عملى 36

3-8-5- مقیاس صورتك ها 37

3-8-6- مصاحبه 37

3-8-7- پرسش نامه وروش پرسش نامه‌اى 38

3-9- نظریه‌هاى رضایت شغلى 39

3-9-1- نظریه امید و انتظار 39

3-9- نظریه ارزش 40

3-9-3- نظریه بریل 40

3-9-4- نظریه نقشى 41

3-9-5- نظریه نیازها 41

3-9-6- نظریه هرزبرگ 43

3-9-7- نظریه هالند 44

 

4- بخش سوم: پیشینه و مدل مفهومی 45

4-1- چهارچوب نظری 45

4- چهارچوب تجربی 45

4-1- تحقیقات داخلی 45

4- تحقیقات خارجی 47

4-3- مدل مفهومی تحقیق 50

نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق 50

 

 

سیستم حقوق بین الملل و راهبردهای جلوگیری از خشونت علیه زنان

سیستم حقوق بین الملل و راهبردهای جلوگیری از خشونت علیه زنان کلمات کلیدی : خشونت علیه زنان عوامل خشونت علیه زنان ضرورت تحقیق خشونت علیه زنان راههای پیشگیری از خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل دانلود…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های استرس والدگری 24 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های استرس والدگری 24 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نظریه های استرس والدگری مبانی نظری نظریه های استرس والدگری پیشینه تحقیق نظریه های استرس والدگری پیشینه پژوهش نظریه های استرس والدگری…

تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها

تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها کلمات کلیدی : وجوب نماز جمعه در قرآن وجوب نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تخییری نماز جمعه وجوب تعیینی نماز جمعه ادله وجوب نماز جمعه حکم وجوب…

پاورپوینت بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی مسافر

پاورپوینت بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی مسافر کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی مسافر مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی مسافر احکام قرارداد حمل و نقل دریایی مسافر ماهیت حقوقی قرارداد حمل و…

بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی

بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی دانلود مقاله بیمه دانلود مقاله بیمه تجاری دانلود مقاله بیمه تعاونی دانلود مقاله بیمه‌ی مجدد بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی رفتن به سایت اصلی دانلود…

پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بیمه ایران با DEA

پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بیمه ایران با DEA ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در شرکت بیمه ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پروپوزال ارزیابی عملکرد بیمه با DEA ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها…

بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن در سال های 86-76 بستری شده در بیمارستان شرکت نفت تهران

بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن در سال های 86-76 بستری شده در بیمارستان شرکت نفت تهران عفونتها و بیماریهای گوش میانی و ماستوئید ارزیابی سیستم شنوایی تست تمپانومتری عفونت گوش میانی یا…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت در سازمان 70 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت در سازمان 70 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه معنويت در سازمان مبانی نظری معنويت در سازمان پیشینه تحقیق معنويت در سازمان پیشینه داخلی معنويت در سازمان پیشینه خارجی معنويت در سازمان…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی دانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی ادبیات نظری رفتار شهروندی سازمانی فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری و پیشینه…

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان رابطه هوش هیجانی با اعتماد به نفس

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان رابطه هوش هیجانی با اعتماد به نفس هوش هیجانی Emotional Intelligence اعتماد به نفس Confidence دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان رابطه هوش هیجانی با اعتماد به نفس تكنیك‌های مدیریت هیجانها…

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها شاخص ارزیابی عملکرد بانک شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک پایان…

ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان

ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان مدیریت کیفیت فراگـیر مدیریت ارتبـاط با شـهروندان کیفیت خدمات الکترونیک مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی مدیریت کیفیت در سازمانها مدل مناسب کیفیت خدمات ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات راهور مدیریت…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ارتقای شغلی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ارتقای شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ارتقای شغلی مبانی نظری ارتقای شغلی پیشینه تحقیق ارتقای شغلی پیشینه داخلی ارتقای شغلی پیشینه خارجی ارتقای شغلی پیشینه پژوهش ارتقای شغلی پیشینه نظری ارتقای شغلی…

ارزیابی اقلیم و زمین ریخت شناسی شهر بجنورد

ارزیابی اقلیم و زمین ریخت شناسی شهر بجنورد ژئومورفولوژی پالئوکلیماتولوژی بررسی اقلیم حوضه بجنورد بررسی ژئومورفولوژی حوضه بجنورد نقش پالئوکلیماتولوژی درحوضه بجنورد ارزیابی اقلیم و زمین ریخت شناسی شهر بجنورد دانلود پایان نامه رشته جغرافیا رفتن به سایت اصلی دانلود…

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران قاچاق دانلود پایان نامه جرم قاچاق كالا و ارز جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی دانلود پایان نامه…

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بحران مدیریت بحران بحران و تصمیم گیری مدیران رابطه تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران…

پرسشنامه بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران پرسشنامه اتوماسیون اداری پرسشنامه بهبود تصمیم گیری پرسشنامه بهبود تصمیم گیری مدیران پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری پرسشنامه بهبود تصمیم گیری مدیران با اتوماسیون اداری رفتن…

مبانی نظری شناسایی رابطه مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده با رضایت شغلی در بین زنان شاغل

مبانی نظری شناسایی رابطه مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده با رضایت شغلی در بین زنان شاغل کلمات کلیدی : تعارض کار و خانواده مولفه هاي فرسودگي شغلي مولفه هاي تعارض كار و خانواده تعارض کار -…

پرسشنامه بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

پرسشنامه بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی پرسشنامه عدالت سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه عملکرد شغلی پرسشنامه عدالت تعاملی پرسشنامه عدالت رویه ای پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد مستمر پرسشنامه عملکرد نوآورانه پرسشنامه رابطه تعهد…

پاورپوینت تغذیه ورزشی

پاورپوینت تغذیه ورزشی کلمات کلیدی : پاورپوینت تغذیه ورزشی تغذیه ورزشی تحقیق تغذیه ورزشی مقاله تغذیه ورزشی بررسی تغذیه ورزشی تقسیم بندی مواد غذایی شش مادۀ مغذی اصلی کربوهیدرات مواد معدنی رژیم غذایی ورزشکاران انرژی مورد نیاز ورزشکاران هفت قانون…

تشریح نظریه های خشنودی شغلی و بررسی عوامل مرتبط بر آن

تشریح نظریه های خشنودی شغلی و بررسی عوامل مرتبط بر آن کلمات کلیدی : نظریه های خشنودی شغلی نظریه مازلو رضایت شغلی ابعاد رضایت شغلی مولفه های رضایت شغلی کارکنان عوامل مرتبط بر خشنودی شغلی مفهوم و نظریه های رضایت…

پروپوزال پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی

پروپوزال پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی کلمات کلیدی : پروپوزال داده کاوی پروپوزال آماده داده کاوی دانلود پروپوزال داده کاوی پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی پروپوزال پیش بینی طلا با داده کاوی پروپوزال داده کاوی در…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خود شکوفایی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خود شکوفایی مبانی نظری خود شکوفایی دانلود مبانی نظری خود شکوفایی پیشینه تحقیق خود شکوفایی ادبیات نظری خود شکوفایی فصل دوم پایان نامه خود شکوفایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود شکوفایی ادبیات و مبانی…

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان پرسشنامه سلامت سالمندان پرسشنامه سلامت سالمندی پرسشنامه سلامت روان سالمندان پرسشنامه سلامت روان در سالمندان پرسشنامه سلامت عمومی سالمند پرسشنامه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت سالمندان پرسشنامه عوامل جمعيتي موثر…

نقش دولت در توسعۀ صنعتی ؛ در بستر بررسی دولت توسعه گرای "کرۀ جنوبی "

نقش دولت در توسعۀ صنعتی ؛ در بستر بررسی دولت توسعه گرای "کرۀ جنوبی " دولت توسعه گرا خودگردانی متّکی به جامعه دیوانسالاری دولت یغماگر دولت توسعه گرای کرۀ جنوبی نقش دولت در توسعۀ صنعتی دانلود مقاله نقش دولت در…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *