ساخت سامانه ایستگاه تقویت فشار گاز و کنترل آن با PLC

ساخت سامانه ایستگاه تقویت فشار گاز و کنترل آن با PLC

ایستگاه تقویت فشار گاز
طراحی سیستم های کنترل
كنترل كننده منطقی قابل برنامه ریزی
ساخت سامانه ایستگاه تقویت فشار گاز و کنترل آن با PLC
طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز
دانلود پایان نامه مهندسی برق
دانلود پایان نامه رشته برق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق – الكتروتكنیك

ساخت سامانه ایستگاه تقویت فشار گاز و کنترل آن با PLC

 

 

مقدمه:

گاز پالایش شده خروجی از پالایشگاه وارد خطوط اصلی انتقال می گردد ،اما عمدتا فاصله بین مصرف كننده تا پالایشگاه بسیار زیاد است . مصرف گاز در شهرها در طول خط وجود عوارض طبیعی اعم از كوهها و گودالها و همچنین اصطحكاك ناشی از حركت گاز درون لوله باعث افت فشار آن می گردد بنابرین ایستگاههایی در فواصل منظم در طول خط احداث شده است كه دارای چند توربوكمپرس می باشند هدف از تاسیس این ایستگاهها جبران این افت فشار می باشد .

الف ) بررسی فرآیند كمپرس گاز از شیر  ورودی تا ولو خروجی:

 

بدین منظور یك انشعاب از خط اصلی گاز جهت ورود به ایستگاه گرفته شده است كه وارد ولو اصلی ورودی می گردد .

ولوهای اصلی ایستگاه مانند ولو ورودی و خروجی را اغلب به سه طریق باز وبسته نمود :

بصورت دستی 

بصورت خودكار شامل 

              الف)بوسیله دكمه   روی سیستم ولو

                ب)از راه دور اتاق كنترل

 

فشار  مورد لزوم برای حركت ولو در حالت اتوماتیك توسط یك لاین یك اینچ از خود گاز داخل لوله ایجاد می گردد برای این كار فشار داخل لوله جهت استفاده در عملگر توسط یك فشار شكن  به 7 بار شكسته می شود این فشار به روغن داخل یك مخزن اعمال شده كه این روغن باعث چرخش ولو می گردد .برای بازوبسته كردن مسیر محرك ها از سلونوكید ولوها استفاده می گردد. همچنین دو عدد میكروسوئیچ در طرفین نشانگرمشاهده باز وبسته بودن ولو رادر اتاق كنترل ممكن می سازد .در ادامه فشارگاز ورودی توسط فشار ورودی و خروجی ایستگاه دارای اهمیت بسزایی می باشد .در ادامه فرآیند گاز وارد سافیها می گردد تا ناخالصی های آن شامل دوده و موادنفتی و سایر آلودگیهای از آن جدا گردد. اغلب اسكراپرها براساس قانون ساده فیزیكی اختلاف جرم حجمی كار می كند .

 

ناخالصی های جمع شده در مخازن پایین اسكراپرها چند مدت باید تخلیه گردد این كار توسط به میزان آلودگیها در شرایط مختلف متفاوت است .در این مخازن با افزایش حجم مواد به شیرهای خودكار واقع بر لاتیهای تخلیه فرمان می دهد و عمل تخلیه در چند ثانیه انجام می پذیرد پس از این مرحله گاز جهت اندازه گیری می گردد. اندازه گیری خلوی گازها براساس اختلاف فشار می باشد كه مهمترن شكل آن استفاده از صفحه های سوراخدار   می باشد .

 

 

 

کلمات کلیدی:

ایستگاه تقویت فشار گاز 

طراحی سیستم های کنترل

كنترل كننده منطقی قابل برنامه ریزی

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

1-ایستگاههای تقویت فشار گاز

أ‌- بررسی فرآیند كمپرس گاز از شیر ورودی تا خروجی 

ب‌- سیستمهای اصلی توربو كمپرسور

ت‌- منحنی كار كمپرسور

ث‌- كنترل سرج

ج‌- سیستم كنترل توربین

ح‌- بهره برداری از واحدها 

خ‌- سنسورهای مورد استفاده در واحد ها

2)اندازه گیری و تبدیل فشار گاز 

أ‌- پل وستون

ب‌- مبدل ترانسفورماتور تفاضلی متغییر خطی

ت‌- مبدل پتانسیومتری

ث‌- مبدل خازنی متغییر خطی 

ج‌- سنسور فشار از نوع القاء كننده متغییر 

ح‌- المانهای اندازه گیری فشار با استفاده از روش اندازه گیری طول نسبی

خ‌- المانهای اندازه گیری فشار با استفاده از روش اندازه گیری اضافه طول نسبی

د‌- اندازه گیری فشار به روش یونیزاسیون

ذ‌- گیج كاتد گرم و سرد 

ر‌- مبدل پیرو التریكی 

ز‌- گیج پیرانی 

3)اندازه گیری جریان گاز به روش قیاسی 

أ‌- عنصر اولیه جریان سنجهای وابسته به اختلاف فشار 

ب‌- عناصر اولیه 

ت‌- صفحه های سوراخدار 

ث‌- صفحه های با سوراخ خارج از مركز 

ج‌- صفحه با سوراخ قطاعی 

ح‌- رابطین لبه گرد

خ‌- صفحه روزنه دار یكپارچه با جریان سنج 

د‌- گستردگی میدان اندازه گیری جریان سیالات 

ذ‌- حامل صفحه های روزنه دار

ر‌- محاسن و معایب صفحه های سوراخدار

ز‌- انواع اتصالات شیر اریفیس

س‌- انشعابات فشار 

ش‌- لوله وونچوری 

 

4)عملكرد شیرهای خودكار كنترل عددی 

 

5)سیستمهای هشداردهنده 

1)تعایف 

2)ملاحظات طراحی 

    1-2 اعتبار 

    2-2 ارتباط فنی 

    3-2 نیازهای فنی

    4-2 طبقه بندی

 3)آنالیز وكاهش آلارم

1-3   دسته بندی آلارمها

2-3  غلبه بر آلارمها

3-3   درختهای آلارم

4-3   روش احتمالات 

4) دستگاههای هشدار دهنده 

5)نشان دهنده های آلارم نوع VDU

6)نحوه برخورد با آلارمها

6- نمایشگرهای كامپیوتری 

1-آشنایی

2- روشهای طراحی و مكانهای نمایش اطلاعات 

 

7- الكتریكی برای IوC

1- نیازمندیهای منابع تغذیه

2- ACبا فركانس HZ50

      1-2  ادوات ابزار دقیق با باطری پشتیبان 

      2-2  سیستم های مرسوم برای منبع تغذیه ابزار دقیق با باطری پشتیبان

      3-2 عملكرد ابزار دقیق با باطری پشتیبان

3- منابع تغذیه DC

      1-3 استفاده از منابع تغذیه DC در تجهیزات و ابزار دقیق

      2-3 باطریهای 110و48 ولت 

      3-3 منابع  DCدیگر 

4- دلایل و لزوم طراحی تجهیزات الكترنیكی

     1-4 تغییرات منبع تغذیه

     2-4 قطعی های قابل تحمل 

     3-4 نویز میخی شكل و حالتهای گذرا 

5-منابع تغذیه داخلی در تجهیزات كنترل و ابزار دقیق

6- سیستم منبع تغذیه نوعی برای كنترل و ابزار دقیق

7-سیم كش سیستم كنترل و ابزار دقیق و اتصال زمین 

كلیات 

ترمینال بندی

خصوصیات الكتریكی كابلهای كنترل و ابزار دقیق

وسایل كنترل و ابزار دقیق

           1-4 احتیاج به 

          2-4  اتصال زمین یك نقطه ای 

          2-1 اصول كلی بهره برداری 

          3-1 ملاحظاتی در مورد مقاومت مدار و منبع تغذیه

          4-1 راههای نصب نوعی

 

9.سیگنالهای دریافت شده از دستگاههای دیجیتال

         1-2 انواع سیگنالهای دیجیتال

         1-2 ولتاژ و جریان عملیاتی 

         1-2حالتهای كنتاكت 

         1-2خصوصیات سیگنالهای ورودی دیجیتال نوعی 

 

8-تداخل با تجهیزات كنترل و ابزار دقیق

1.سطوح قدرت سنسورها و مبدلها 

2.اثرات تداخل 

3. تداخل Hz50

1-3 كوپلاژ مغناطیسی 

2-3 كوپلاژ الكترواستاتیكی 

4.طراحی تقویت كننده ها برای حذف تداخل 

5. تداخل فركانس های رادیویی RFIوسازگاری الكترومغناطیسی EMC 

9 – سیگنالهای دریافت شده از دستگاههای دیجیتال 

 

 10- كنترل محیطی 

نیازمندیها 

طراحی تجهیزات

 

11- كنترل سیستم ها توسط PLC 

 

12- بررسی یك نمونه سنسور موقعیت زاویه ای مطلق

 

حد نوسان قیمت در بورس

حد نوسان قیمت در بورس حد نوسان قیمت سهام آثار حد نوسان قیمت در بورس آثار حد نوسان قیمت در بورس تهران مقایسه توقف معاملات و حدنوسان فیمت سهام بررسی شیوه به کارگیری حد نوسان قیمت در برخی از کشورها…

بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی

بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی سرمایه فکری در شرکت های بورس شاخص توسعه انسانی در شرکت های بورس تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی رابطه سرمایه فکری و…

مبانی نظری شناسایی علل تاثیرگذار برون سپاری خدمات شهری با مدل سوات

مبانی نظری شناسایی علل تاثیرگذار برون سپاری خدمات شهری با مدل سوات عوامل برون سپاری ضرورت برون سپاری برون سپاری خدمات شهری برون سپاری خدمات شهرداری تاثیر برون سپاری بر عملکرد سازمان برون سپاری خدمات شهری با مدل سوات آسیب…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری کودکان

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری کودکان مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان دانلود مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان ادبیات نظری اختلالات رفتاری کودکان فصل دوم پایان نامه اختلالات رفتاری کودکان مبانی نظری و پیشینه…

پروپوزال ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

پروپوزال ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع بهبود کیفیت برنامه های بهبود کیفیت بهبود کیفیت صنایع صنایع کوچک ارومیه بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع پروپوزال…

بررسی نظریه های سلامت روانی و عوامل موثر بر آن

بررسی نظریه های سلامت روانی و عوامل موثر بر آن سلامت روانی نظریه های سلامت روانی پایان نامه سلامت روانی پایان نامه نظریه های سلامت روانی عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان پیشینه سلامت…

بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور

بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور قاعده غرور مشتقات غرور عناوین مشابه غرور احکام مستفاد از غرور وجوه افتراق عناوین مشابه غرور وجوه اشتراک عناوین مشابه غرور بررسی غرور،مشتقات و…

پاورپوینت نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي

پاورپوینت نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي کلمات کلیدی : پاورپوینت نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي بررسی نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي تحقیق نقش آموزش و پرورش در…

پاورپوینت هماهنگي و ارتباطات در سازمان

پاورپوینت هماهنگي و ارتباطات در سازمان دانلود رایگان پاورپوینت هماهنگي و ارتباطات در سازمان هماهنگي و ارتباطات در سازمان هماهنگي در مديريت هماهنگي و وظايف ستاد هماهنگي و حيطه نظارت اصول هماهنگي ارتباطات موانع ارتباطات انواع ارتباطات اهداف سيستم اطلاعات…

دستورالعلمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

دستورالعلمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ارزیابی عملکرد اهداف سازمانی کارآیی و اثربخشی دانلود مقالات رشته مدیریت دستورالعلمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانلود مقالات مدیریت دانلود مقالات مدیریتی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته مدیریت دستورالعلمل ارزیابی عملکرد…

فایل آماده کاتالوگ فارسی ارگ های pa50 و pa80 با فرمت pdf

فایل آماده کاتالوگ فارسی ارگ های pa50 و pa80 با فرمت pdf کلمات کلیدی : کاتالوگ ارگ p50 کاتالوگ ارگ p80 دفترچه راهنمای ارگ p50 دفترچه راهنمای ارگ p80 رفتن به سایت اصلی کاتالوگ و دفترچه راهنمای استفاده از ارگ…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی کارکنان 43 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی کارکنان 43 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خشنودی شغلی کارکنان مبانی نظری خشنودی شغلی کارکنان پیشینه تحقیق خشنودی شغلی کارکنان پیشینه داخلی خشنودی شغلی کارکنان پیشینه خارجی خشنودی شغلی کارکنان…

الگوی تاب آوری و آسیب پذیری و ویژگی های افراد تاب آور

الگوی تاب آوری و آسیب پذیری و ویژگی های افراد تاب آور کلمات کلیدی : مولفه های تاب آوری روشهای تاب آوری تحقیق در مورد تاب آوری تحقیق کامل تاب آوری ارتباط بین تاب آوری سلامت روان ارتباط بین تاب…

بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی

بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی اقتصاد روستایی توسعه اقتصادی روستا عوامل موثر در اقتصاد روستایی نقش کشاورزی در اقتصاد روستا دانلود پایان نامه رشته کشاورزی بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس 34 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس 34 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری جو روانی اجتماعی کلاس ادبیات نظری جو روانی اجتماعی کلاس چارچوب نظری جو روانی اجتماعی کلاس فصل دوم پایان نامه جو روانی اجتماعی کلاس…

پاورپوینت مسائل جاری در حسابداری تالیف دکتر حسین کرباسی یزدی

پاورپوینت مسائل جاری در حسابداری تالیف دکتر حسین کرباسی یزدی پاورپوینت مسائل جاری در حسابداری تالیف دکتر حسین کرباسی یزدی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مسائل جاری در حسابداری تالیف دکتر حسین کرباسی یزدی 206 اسلاید مناسب اساتید و ارائه دانشجو

گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و صنایع غذایی در شرکت آرد روشن کاشان با عنوان آرد گندم

گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و صنایع غذایی در شرکت آرد روشن کاشان با عنوان آرد گندم تاریخچه گندم آرد گندم کنترل کیفی گندم فرایند آسیاب کردن گندم دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و صنایع غذایی در شرکت آرد روشن کاشان…

پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری

پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری دانلود رایگان پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازارتألیف حسن الوداری پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازارتألیف حسن الوداری کتاب بازاريابي و مديريت بازارتألیف حسن الوداری دانلود رایگان پاورپوینت کتاب بازاريابي تألیف…

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس wocq پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (csq) دانلود پرسشنامه سبکهای مقابله…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری خارجی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری خارجی کلمات کلیدی : مبانی نظری سرمایه گذاری خارجی تاریخچه سرمایه گذاری خارجی پیشینه تحقیق سرمایه گذاری خارجی تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان تاريخچه سرمايه گذاري…

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دیون و تعهدات سیاست قضائی تنظیم اسناد رسمی نظام قضائی كشور دانلود مقاله دیون و تعهدات اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی رفتن به سایت اصلی اهمیت تثبیت…

مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت با بررسی کاربردهای مختلف آنها

مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت با بررسی کاربردهای مختلف آنها انواع زئولیت پتانسیل زئولیتهای ایران کاربردهای مختلف انواع زئولیت مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت بررسی کاربرد زئولیت در کشاورزی بررسی کاربرد زئولیت در محیط زیست مقایسه ویژگی های…

گردشگری و بررسی اثرات زیست محیطی آن

گردشگری و بررسی اثرات زیست محیطی آن گردشگری آلودگی آب آلودگی خاک آلودگی صوتی اثرات زیست محیطی دانلود پایان نامه رشته محیط زیست بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری دانلود پایان نامه محیط زیست خرید پایان نامه رشته محیط زیست خرید…

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی حریم تعرض فقه و حقوق مدنی دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری…

ویژگی های تبلیغات موبایلی و عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از آن

ویژگی های تبلیغات موبایلی و عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از آن کلمات کلیدی : تعاريف تبليغات موبايلي تاریخچه تبليغات در ايران تحقیق در مورد تبليغات موبايلي خصوصیات موبايل به عنوان ابزار  تبليغاتي عوامل موثر برای استفاده از تبلیغات…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *